Schadeherstel

Schadeherstel bij Autobedrijf J. Muys & Zn Heteren

Naast onze werkplaats voor onderhoud en reparatie beschikken wij tevens over een eigen schadeafdeling. Voorzien van een spuitcabine en moderne apparatuur zijn wij instaat alle schades aan uw voertuig professioneel en tegen een betaalbaar tarief te herstellen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Komt u gerust eens langs of neem contact met ons op.

Wij verzorgen:

 Schadetaxatie
 Schadereparatie
 Restyle plaatwerk (uitdeuken zonder spuiten)
 Overig spuitwerk

 

 

 

 

Schadetaxatie (vaststellen schade)
Nadat u het schadeformulier heeft opgestuurd naar uw tussenpersoon of verzekeraar wordt de procedure in gang gezet voor het vaststellen van de schade. De procedure is afhankelijk van het type verzekering.

WA verzekering
De verzekeraar van de veroorzaker schakelt een schade-expert in. Bestaat er twijfel over de schuldvraag? Dan moeten beide partijen een schade-expert inschakelen. Mocht de schuldvraag toch bij de tegenpartij liggen en de aansprakelijkheid is schriftelijk erkend, dan kunt u de kosten van de expert daarop verhalen. Als blijkt dat ú de veroorzaker bent van de schade, dan zijn de kosten helaas voor u. U dient dan zelf de kosten van uw autoschade te betalen.

WA+ verzekering
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de WA-verzekering. Een aanvulling hierop is dat ook de schade aan uw eigen auto is verzekerd, ook als gevolg van brand, inbraak of diefstal. In dit geval schakelt de verzekeraar zelf een expert in om de autoschade vast te stellen.

Casco verzekering
Uw verzekeraar schakelt zelf een schade-expert in. De schade-expert bepaalt de omvang van de schade, het schadebedrag, de wijze van herstel en de kosten daarvan. Als de expert, de schadehersteller en de verzekerde het met elkaar eens zijn, wordt een expertiserapport gemaakt voor de verzekeraar. Als na het maken van een expertiserapport wordt besloten om de schade aan het voertuig niet te repareren, worden de werkelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van het schadebedrag bij u in rekening gebracht. Mocht u wel kiezen voor reparatie, dan zijn deze kosten inbegrepen in het schadebedrag en kunnen deze maar eenmaal in rekening worden gebracht.

Restyle plaatwerk (uitdeuken zonder spuiten)
Uitdeuken zonder spuiten (restylen) is een innovatieve techniek voor het herstellen van diverse deukjes als gevolg van parkeer-, transport-, hagelschade en dergelijke. In principe wordt hiermee bedoeld: deukjes ter grootte van een 2 euro muntstuk, maar grotere deuken kunnen vaak ook succesvol hersteld worden. Met speciaal gereedschap en vakmanschap wordt het deukje nauwkeurig terruggebracht in zijn oorspronkelijke vorm, zonder dat hierbij de lak wordt aangetast.